Cú hích quan trọng cho xây dựng Nông thôn mới ở vùng quê lúa Thái Bình

Trải qua mùa Xuân thứ 11, cùng với chi nhánh các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, hoạt động của NHCSXH tỉnh Thái Bình đã không ngừng mở rộng về khối lượng, chất lượng cũng như đối tượng phục vụ. Tổng doanh số cho vay đến hết năm 2013 đạt hơn 4.063 triệu đồng với trên 702 nghìn lượt hộ gia đình được vay vốn ổn định cuộc sống.
Đồng vốn nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn, 11 năm qua đã giúp cho gần 36.000 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo, thu hút và tạo việc làm mới cho trên 70.000 lao động, 81.100 HSSV đã được vay vốn để học tập thành người, 41.443 hộ được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh, 52.217 hộ xây dựng được công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn… Từ những kết quả lớn lao vậy, năm 2003 tỷ lệ giảm nghèo của Thái Bình là hơn 10%, nay giảm xuống còn dưới 5%. Bộ mặt làng quê vùng quê lúa Thái Bình cũng đang khởi sắc từng ngày khi mỗi độ Xuân sang. Phóng viên Quốc - Việt xin chia sẻ cùng bạn đọc một số hình ảnh vừa được thực hiện tại tỉnh Thái Bình.