Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

27/08/2014
(VBSP News) Chủ tịch nước chỉ rõ dù vẫn chiếm 60% tổng tài sản trong nền kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng của Doanh nghiệp Nhà nước lại đang giảm dần.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2/9, chiều 27/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật động viên các đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện cho 79.000 đảng viên và người lao động trong khối, đang nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp cho biết: Từ năm 2011 đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều diễn biến phức tạp, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nỗ lực duy trì và đẩy mạnh tái cơ cấu, đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Kết quả so với năm 2011, tổng doanh thu của các đơn vị trong khối năm 2013 tăng 8,3% lên hơn 1.800.000 tỷ đồng; đóng góp ngân sách năm 2013 đạt 297.000 tỷ đồng; chiếm 36% tổng thu ngân sách Nhà nước. Hàng năm Khối doanh nghiệp Trung ương đóng góp gần 40% tổng thu ngân sách quốc gia và hơn 30% tăng trưởng GDP của cả nước. 5 năm qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã tham gia hỗ trợ an sinh xã hội 10.500 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho 1,3 triệu lao động. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, nâng cao vị thế là hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ những thuận lợi và các khó khăn, đại diện đảng ủy các doanh nghiệp kinh doanh trên các lĩnh vực cao su, than khoáng sản, ngân hàng… đã đề nghị cần sớm ban hành đề án mô hình tổ chức của Đảng bộ tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước; đồng thời ban hành quy định về phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước; chỉ đạo đẩy nhanh việc nghiên cứu thành lập cơ quan thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước với các Doanh nghiệp Nhà nước, qua đó tách biệt chức năng quản lý Nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước trong doanh nghiệp.

Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn Nhà nước kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về cơ chế, chính sách trong thực hiện tái cơ cấu, đặc biệt là về cổ phần hóa, thoái vốn, xử lý lao động dôi dư, nguồn lực tài chính, thực hiện tái cơ cấu và phát triển doanh nghiệp sau tái cơ cấu.

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Đánh giá cao vai trò hệ trọng của Khối doanh nghiệp Nhà nước trên cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, từ khi đất nước đổi mới, doanh nghiệp Khối Nhà nước đã phát triển nhanh, đóng góp tăng trưởng GDP cho đất nước, bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ những tồn tại đó là, dù vẫn chiếm 60% tổng tài sản trong nền kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp Nhà nước lại giảm dần. Bên cạnh những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tốt, còn nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước khẳng định để khắc phục tình trạng này Đảng và Nhà nước đã có chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế từ phát triển chủ yếu theo chiều rộng chuyển tăng dần theo chiều sâu. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng, sức ép thời gian mở cửa theo các hiệp định Việt Nam cam kết đang đến gần là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta đã đổi mới gần 30 năm, đã đạt một số kết quả nhưng vẫn còn rất nhiều tồn tại cần tháo gỡ. Đặt câu hỏi vì sao khối tài sản sở hữu không nhỏ nhưng Doanh nghiệp Nhà nước vẫn thiếu vốn, Chủ tịch nước đề nghị Lãnh đạo Khối doanh nghiệp Nhà nước nhanh chóng rà soát tính toán, cơ cấu lại khối tài sản, tăng cổ phần hóa giảm tỷ lệ sở hữu tài sản để tổ chức sản xuất, kinh doanh thực sự hiệu quả, đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường mới nâng cao sức cạnh tranh bằng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để đưa tỷ trọng đóng góp GDP tăng, làm cho cả nền kinh tế có bước chuyển biến mạnh.

Chủ tịch nước lưu ý, trong quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh, nếu phát sinh vướng mắc trong quản lý, cơ chế, chính sách, lãnh đạo các doanh nghiệp cần mạnh dạn đề xuất tháo gỡ, đồng thời vận dụng những chủ trương quyết sách mới phù hợp tình hình thực tiễn, quy luật phát triển. Mặt khác, doanh nghiệp cũng cần chú ý nguyên tắc công khai minh bạch trong quản lý để phát huy quyền làm chủ của người lao động, đồng thời giúp cho các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình, kịp thời có giải pháp hỗ trợ.

Hoàng Dũng - Nguyễn Khang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác