Cho “Tây Nguyên thêm xanh”

Ngay sau khi Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9, cùng với các đơn vị khác trong cả nước, NHCSXH tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng chỉ đạo các Phòng giao dịch cấp huyện thực hiện giải ngân, đưa đồng vốn kịp thời đến với những hộ mới thoát nghèo để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

Thông qua công tác khảo sát, đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong thực tế cho thấy, chỉ riêng giai đoạn 2003 - 2012, toàn tỉnh Gia Lai đã có 41.271 hộ nghèo cải thiện được đời sống, 67.380 hộ thoát nghèo. Từ năm 2013 đến nay, bình quân mỗi năm có hơn 7.000 hộ được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Gia Lai, Lê Văn Chí cho biết: bước đầu, chi nhánh dành 30 tỷ đồng để cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo. Với mức vay bình quân 25 triệu đồng/hộ thì sẽ có khoảng 1.200 hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với dòng vốn tín dụng ưu đãi này. Việc triển khai thêm một chương trình tín dụng dành riêng cho hộ mới thoát nghèo là vô cùng cần thiết, bởi nó sẽ mở ra cơ hội mới cho đối tượng này để tập trung phát triển SXKD, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng (Phóng sự của Trần Việt).