Chỉ thị số 40 góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững tại Hưng Yên

(VBSP News) Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), 5 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn; chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố và nâng cao; góp phần đáng kể trong giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính sách của Đảng, Nhà nước. Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp 41.530 hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 10.100 lao động, xây dựng gần 80 nghìn công trình NS&VSMTNT.
Phóng sự ảnh dưới đây của phóng viên TRẦN VIỆT sẽ nói lên điều đó.