Bước tiến mới trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

19/02/2021

Thông qua NHCSXH tỉnh Yên Bái, 23.040 lượt khách hàng đã được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi đối với doanh số cho vay đạt 928 tỷ đồng. Trong đó, số khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 10.348 hộ với tổng số vốn cho vay là 489.77 tỷ đồng.

Theo Báo Yên Bái

Các tin bài khác