Bộ Chính trị kêu gọi toàn dân đoàn kết chiến thắng Covid-19 (VTV1 - 19h - 21/3/2020)