Bình Phước cùng người nghèo vùng biên vượt qua đại dịch Covid-19 (VNews - 25/5/2020)