Vượt khó từ đồng vốn chính sách

(VBSP News) So với các địa phương khác, Bắc Kạn vẫn còn là tỉnh nghèo, nhưng nhờ sự ra đời của NHCSXH 16 năm qua trên địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư lên tới 1.900 tỷ đồng cho 45.608 hộ vay tính đến thời điểm hiện tại (tháng 8/2018) đã cho thấy tính thiết thực và hiệu quả trong công cuộc giảm nghèo nơi đây. Minh chứng cho điều đó chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phóng sự ảnh dưới đây (Quốc Việt thực hiện).