Vốn vay chính sách tạo việc làm ổn định cho người dân trong mùa dịch COVID-19

(VBSP News) Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng từ đại dịch COVID-19, nhưng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH được huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) triển khai đa và đang phát huy hiệu quả, giúp cho nhiều hộ gia đình có vốn mở rộng SXKD, tạo thêm việc làm mới, từng bước cải thiện và nâng cao cuộc sống.
Tính đến 31.10.2021, dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Quảng Ninh đạt 40 tỉ đồng với 1.000 hộ được vay vốn, tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động. Hầu hết, các hộ gia đình vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đầu tư vào trang trại, gia trại cây ăn quả, chăn nuôi và SXKD buôn bán nhỏ… Những hình ảnh dưới đây của phóng viên Đan Khuê vừa được thực hiện ở cơ sở sẽ nói lên điều đó.