Vốn tín dụng góp phần phát triển làng nghề chiếu cói ở huyện Nga Sơn

(VBSP News) Nói đến vùng đất Nga Sơn (Thanh Hóa), chiếu cói là một sản phẩm nổi tiếng của vùng đất ven biển này. Nghề chiếu cói đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hang nghìn người dân trên địa bàn huyện. Đó là nhờ vào các chương trình, dự án khôi phục, gìn giữ và phát huy hiệu quả các ngành nghề, làng nghề truyền thống, trong đó nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH có vai trò đóng góp không nhỏ.
Thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nga Sơn đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình vay vốn ưu đãi, để giúp bà con duy trì, mở rộng sản xuất, góp phần lưu giữ và phát triển nghề truyền thống của địa phương. Đến nay, NHCSXH đã cho 13.737 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển SXKD với tổng dư nợ đạt gần 436 tỉ đồng. Phóng sự ảnh của Khánh Phương sẽ làm nổi bật lên điều đó.