Vốn tín dụng chính sách góp phần phát triển làng nghề truyền thống

(VBSP News) Hiện nay, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) có khoảng hơn 2.500 hộ gia đình và cơ sở sản xuất nghề truyền thống, tạo việc làm cho khoảng gần 6.200 lao động, thu nhập bình quân ước đạt 32 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất ước đạt 211 tỷ đồng/năm. Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân cùng sự tham gia hỗ trợ về nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH…, các hộ dân có điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đưa các làng nghề phát triển, góp phần giữ gìn các giá trị truyền thống ở địa phương và thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Trong đó, có làng nghề bánh đa Đắc Châu ở xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa.
Phóng sự ảnh của Khánh Phương sẽ minh chứng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở Thanh Hóa.