Vốn chính sách tạo nhiều việc làm ở vùng ven biển

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Đồng cho biết: Đối với 16 xã ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, NHCSXH đã nhanh chóng bố trí nhân lực và nguồn vốn để giải ngân 72,3 tỷ đồng cho trên 1.800 hộ vay vốn để đầu tư sản xuất, chuyển đổi sinh kế, tạo thêm việc làm.

Tính đến ngày 31/10/2016, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2.157 tỷ đồng (tăng 225 tỷ so với năm trước) với trên 70.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Đặc biệt, đối với 16 xã ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, NHCSXH đã nhanh chóng bố trí nhân lực và nguồn vốn để giải ngân 72,3 tỷ cho trên 1.800 hộ vay vốn để đầu tư sản xuất, chuyển đổi sinh kế, tạo thêm việc làm.

Chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể ở địa phương để thực hiện ủy thác vốn vay và tổ chức giao dịch tại 141 Điểm giao dịch ở các xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi các hộ vay vốn với chi phí thấp nhất, thủ tục nhanh gọn mà không phải thế chấp tài sản.