Vốn chính sách phủ kín cao nguyên Gia Lai

(VBSP News) Những năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đã tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, địa phương và huy động để mở rộng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nguồn vốn chính sách cũng đã giúp cho 205.657 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn ở Gia Lai vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết tạo việc làm cho 43.413 lao động, giúp trên 69.153 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn chi phí học tập, giúp trên 12.472 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở, xây dựng được 182.006 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 104.897 hộ SXKD tại vùng khó khăn có vốn để đầu tư… Ban biên tập xin giới thiệu tới bạn xem phóng sự ảnh của phóng viên Sơn Ca.