Vốn chính sách đồng hành phát triển kinh tế vùng cao nguyên Lâm Đồng

(VBSP News) Suốt chặng đường 19 năm, tuy phải đối mặt khó khăn về thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh nhưng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã tập trung huy động các nguồn vốn từ Trung ương, chủ động khai thác nguồn vốn ngân sách địa phương để chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguồn vốn chính sách ở Lâm Đồng vẫn tăng trưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước. Hầu hết hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS trên cao nguyên Lâm Đồng có điều kiện sản xuất đúng thời vụ, đạt kết quả kinh tế rõ rệt, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Xin giới thiệu một số hình ảnh về đời sống của người dân Lâm Đồng khi được tiếp sức bởi nguồn vốn chính sách ưu đãi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.