Tuyên Quang tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của người nghèo để đáp ứng kịp thời

24/04/2021
(VBSP News) Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tại buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang vào chiều ngày 24/4/2021.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc với Lãnh đạo chủ chốt NHCSXH tỉnh Tuyên Quang

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc với Lãnh đạo chủ chốt NHCSXH tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo trước Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của chi nhánh trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Phan Vỹ - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Hiện đơn vị đang triển khai thực hiện 17 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đến nay đạt trên 3.117 nghìn đồng/93.473 hộ đang còn dư nợ, tăng hơn 136,6 tỷ đồng (+4,23%) so với 31/12/2020. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay đạt 362 tỷ đồng đồng với 8.883 lượt hộ được vay vốn; trong đó, tập trung ở một số chương trình tín dụng như: cho vay hộ nghèo 66,7 tỷ đồng/1.318 lượt hộ vay vốn; hộ cận nghèo 94 tỷ đồng, với 1.787 lượt khách hàng vay vốn; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 97,3 tỷ đồng với 2.150 lượt hộ vay vốn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Một số chỉ tiêu chưa đạt và đạt còn thấp, chất lượng nợ quá hạn so với mặt bằng khu vực còn cao tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,32%/tổng dư nợ), huy động tiết kiệm giảm… Để hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2021, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu trong thời gian tới NHCSXH tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các Sở, ban ngành và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để tăng cường giải ngân, đáp ứng nhu cầu vốn của bà con, kịp thời đầu tư SXKD. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó trọng tâm tham mưu chính quyền địa phương ưu tiên dành nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua đơn vị thực hiện cho vay giảm nghèo. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, xây dựng phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng đối với các xã có nợ quá hạn trên 0,5%, tổ chức rà soát các xã chất lượng hoạt động tín dụng còn yếu để tập trung lực lượng cán bộ tăng cường củng cố nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát tại cơ sơ, phát động các phong trào thi đua tạo động lực cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đượ giao.

CTV

Các tin bài khác