Tín dụng ưu đãi với sự nghiệp giảm nghèo nơi xứ Quảng

Quảng Ngãi là một tỉnh nằm trong khu vực duyên hải miền Trung có diện tích tự nhiên 5.152km2, sinh sống trên địa bàn gồm có đồng bào các dân tộc: Kinh, Hre, Co, Xơ Đăng… Tỉnh Quảng Ngãi có tới 14 huyện và thành phố, trong đó có 1 huyện đảo và 6 huyện nghèo 30a, với 2/3 diện tích là đồi núi cao, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 17,6% (57.560 hộ), hộ cận nghèo: 9,76% (31.862 hộ).

Sau 10 năm hoạt động, NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng ưu đãi, doanh số cho vay đạt 3.092 tỷ đồng, với trên 353 nghìn lượt hộ vay vốn, doanh số thu nợ 1.283 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8/2013, tổng dư nợ toàn tỉnh đạt trên 2.000 tỷ đồng với 131 nghìn hộ còn dư nợ. Nhờ các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH 10 năm qua đã có hàng chục nghìn hộ thoát nghèo, hàng trăm nghìn lao động có việc làm, hàng vạn gia đình có công trình vệ sinh…, góp phần đáng kể cho công cuộc giảm nghèo, giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả một số hình ảnh về chuyển tải và sử dụng vốn vay có hiệu quả của người dân tại tỉnh Quảng Ngãi.