Tín dụng ưu đãi nơi biên cương Tổ quốc

Cao Bằng là tỉnh miền núi cao biên giới phía Bắc, có diện tích tự nhiên khoảng 6.700km2, 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 520 nghìn người ở 13 đơn vị hành chính cấp huyện. Vùng cao hùng vĩ trữ tình này những năm gần đây đã được Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và ưu tiên nguồn vốn tín dụng chính sách để đáp ứng cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh vẫn còn cao, Cao Bằng vẫn còn có tới 6 huyện nằm trong danh sách huyện nghèo nhất nước, 2/3 tổng số xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS nghèo chiếm tới 31%.

Trước thực trạng đó, tỉnh Cao Bằng đã tập trung huy động các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ điều đó, NHCSXH tỉnh Cao Bằng đã tập trung huy động, tạo lập nguồn vốn, đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn.

Gần 14 năm hoạt động, đến nay tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Cao Bằng đạt trên 2.000 tỷ đồng, với trên 135 nghìn khách hàng còn dư nợ. Góp phần giúp gần 41 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho hơn 42 nghìn lao động, gần 30 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hơn 30 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, xây dựng kiên cố được 5.471 căn nhà cho hộ nghèo,… Các chương trình tín dụng cho vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã góp phần tích cực cho chương trình giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, tạo thêm nhiều hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội, là tiền đề tốt cho chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.

Phóng viên TRẦN VIỆT vừa có chuyến công tác tại tỉnh Cao Bằng xin gửi tới quý vị phóng sự ảnh dưới đây.