Tín dụng ưu đãi “chắp cánh” cho những khát vọng lập nghiệp

(VBSP News) Đến nay, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội là trên 4.500 tỷ đồng, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ ủy thác. Trong năm 2020, NHCSXH tỉnh Sơn La đã giúp gần 17 nghìn lượt khách hàng vay vốn. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ trên địa bàn đã mạnh dạn phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.
Phóng sự ảnh của Quang Xuân ghi lại sự hiệu quả của đồng vốn chính sách trên địa bàn tỉnh Sơn La.