Tín dụng ưu đãi “chắp cánh” cho những khát vọng làm giàu

(VBSP News) Tổng dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác là trên 4.500 tỷ đồng, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,04% tổng dư nợ. Trong năm 2020, NHCSXH tỉnh Sơn La đã cho vay được gần 17 nghìn lượt khách hàng, trong đó tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, chương trình NS&VSMTNT…
Phóng sự ảnh của Quang Xuân ghi lại sự hiệu quả của đồng vốn chính sách trên địa bàn tỉnh Sơn La.