Tín dụng chính sách trên quê hương Tân Trào

Gần 18 năm hoạt động, tính đến nay NHCSXH tỉnh Tuyên Quang có tổng dư nợ đạt 2.749 tỷ đồng, tăng 251 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2019, với 76.636 hộ vay tại 2.424 Tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH cũng đạt 43 tỷ đồng.
Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ trên địa bàn đã mạnh dạn phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Phóng sự ảnh của TRẦN VIỆT sẽ phần nào phản ánh hiệu quả của đồng vốn chính sách tại tỉnh miền núi Tuyên Quang thời gian qua.