Tín dụng chính sách ở vùng đất “Cố đô”

(VBSP News) Tính đến hết tháng 6/2019, tổng dư nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt gần 2.400 tỷ đồng với 94.651 hộ còn dư nợ. Nhờ sự phối hợp tốt với các đơn vị nhận ủy thác nên nguồn vốn ưu đãi đã chuyển đến đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, đảm bảo được chất lượng tín dụng.
Phóng sự ảnh dưới đây của phóng viên TRẦN VIỆT sẽ nói lên điều đó.