Tín dụng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại Kiên Giang

(VBSP News) Tính đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt trên 2.955 tỷ đồng với 155.403 hộ đang vay. Phần lớn hộ gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn đều được thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi, hiện có 21.790 hộ DTTS đang còn dư nợ tại NHCSXH, bình quân đạt hơn 15,3 triệu đồng/hộ.

Trong những năm gần đây, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển và ngày càng ổn định, nguồn vốn ưu đãi cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng được nâng cao, ngăn chặn tỉnh trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn, tạo động lực cho hộ vay phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương… Phóng sự của Trần Việt dưới đây vừa được thực hiện tại tỉnh Kiên Giang xin gửi tới quý vị và các bạn!