Tín dụng chính sách - “điểm sáng” trong chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn

 

(VBSP News) Sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ 3 chương trình cho vay ban đầu, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai 17 chương trình cho vay ưu đãi với tổng dư nợ gần 4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 19 lần so với năm 2002, với 65.989 hộ còn dư nợ; doanh số cho vay 20 năm đạt hơn 11.352 tỷ đồng với hơn 470 nghìn lượt hộ được vay vốn.
Nhờ phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến đúng đối tượng được hưởng thụ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, nguồn vốn ưu đãi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã giúp gần 45 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân trên 3%/năm; tạo việc làm cho hơn 28.000 lao động; hơn 31.000 HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng hơn 128.000 công trình NS&VSMTNT; gần 8.000 ngôi nhà được sửa chữa, cải tạo, xây mới giúp người dân cải thiện cuộc sống.
Phóng sự ảnh dưới đây của Trần Việt sẽ minh chứng cho kết quả đó.