Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong tuổi trẻ

18/03/2020
(VBSP News) Thời gian qua, phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ Quảng Trị đã được triển khai rộng khắp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Có được điều này, Đoàn Thanh niên tỉnh đã làm tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên sáng tạo, thực hiện ý tưởng khởi nghiệp. Tuy vậy, lĩnh vực này hiện nay vẫn còn không ít rào cản cần sớm được tháo gỡ để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong tuổi trẻ.
Phong trào khởi nghiệp đang được thanh niên Quảng Trị tích cực hưởng ứng

Phong trào khởi nghiệp đang được thanh niên Quảng Trị tích cực hưởng ứng

Kết quả nổi bật là trong 2 năm 2018 - 2019, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 445 hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho hơn 35.000 học sinh; 67 hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho 20.120 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và bộ đội xuất ngũ, qua đó giới thiệu việc làm mới cho 10.750 ĐVTN. Trong đó, ngoài các chương trình, hoạt động do Tỉnh đoàn tổ chức, 100% đơn vị đoàn cấp huyện đã tổ chức sôi nổi, hiệu quả “Ngày hội thanh niên trường học với nghề nghiệp việc làm”, “Ngày hội tư vấn vay vốn NHCSXH”, “Ngày hội nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên” và các diễn đàn “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm”, “Chọn nghề cho tương lai”… Đáng chú ý là ngày càng có nhiều thanh niên tìm đến tổ chức đoàn để tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ về kiến thức, giải pháp về khoa học công nghệ và liên kết để khởi nghiệp. Từ nhu cầu của ĐVTN, Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp tốt với NHCSXH để giải ngân vốn vay ưu đãi cho ĐVTN phát triển kinh tế. Đến hết tháng 12/2019, tổng dư nợ vốn vay ủy thác của NHCSXH qua Đoàn thanh niên là 254,5 tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay qua Đoàn thanh niên tỉnh đạt trên 80 tỷ đồng.
Trong tổng số vốn vay ưu đãi này có gần 140 tỷ đồng dành cho 286 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên vay để phát triển SXKD và hiện nay hầu hết các mô hình này mang lại việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều thanh niên, có khá nhiều mô hình trở thành nơi tham khảo, học tập kinh nghiệm khởi nghiệp ở các địa phương. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn phối hợp với Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng mềm cho 350 ĐVTN; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 2 lớp tập huấn về thương mại điện tử cho thanh niên khởi nghiệp cho 300 ĐVTN, 1 lớp chuyển giao khoa học công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt cho 120 thanh niên là chủ các mô hình phát triển kinh tế. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức tặng 7 mô hình trồng nấm, 18 cặp dê giống giúp thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ vốn khuyến công cho 2 cơ sở sản xuất do thanh niên làm chủ. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức tốt hoạt động 41 mô hình, câu lạc bộ giúp đỡ thanh niên yếu thế. Toàn tỉnh hiện nay có 657 mô hình kinh tế thanh niên cho thu nhập trên 50 triệu đồng/mô hình/năm…
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Khánh Vũ cho biết, rào cản lớn nhất trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hiện nay là các nguồn lực về vốn, tiến bộ khoa học công nghệ và kiến thức, kỹ năng còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp nhu cầu ĐVTN. Công tác triển khai, phối hợp của một số ngành chức năng trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp còn thiếu chủ động, chưa kịp thời. Không ít thanh niên chưa mạnh dạn hoặc thiếu tính kết nối, cùng nhau làm việc để thực hiện ý tưởng khởi nghiệp của mình. Năng lực của một bộ phận cán bộ đoàn trong tuyên truyền, vận động và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp còn hạn chế, thiếu tính sáng tạo…
“Để từng bước giải quyết những vấn đề này, Đoàn thanh niên tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp. Trong đó chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ ĐVTN nuôi dưỡng sáng tạo và tự tin khởi nghiệp. Tiếp tục tổ chức tốt việc tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Coi trọng việc tìm kiếm và hỗ trợ phát triển, thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp. Đối với sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn sẽ tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; đối với thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp sẽ hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; với chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trẻ sẽ tập trung hỗ trợ kỹ năng quản trị và đổi mới sáng tạo, hội nhập. Tập trung tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh tiếp tục ban hành các chính sách về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tăng cường phối hợp với NHCSXH, các ngành chức năng, tổ chức để huy động tốt hơn các nguồn lực, nhất là vốn, khoa học công nghệ, kiến thức, kỹ năng để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp trong hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Thường xuyên tổ chức các hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ…”, anh Nguyễn Khánh Vũ cho biết thêm.
Để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong tuổi trẻ, cùng với nỗ lực của Đoàn thanh niên, các cấp và các ngành cần quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 5674/KH-UBND ngày 9/12/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án ‘’Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh. Trong đó cần coi trọng xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng gắn với xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp từ nguồn xã hội hóa… Khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Hàng năm tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo” trong đối tượng học sinh, sinh viên. Ngoài đầu tư của nhà nước, cần quan tâm huy động thêm các nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ tuổi trẻ khởi nghiệp.

Bài và ảnh Huy Quân

Các tin bài khác