Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự NHCSXH

29/09/2021
(VBSP News) Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1626/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc NHCSXH.
Ông Dương Quyết Thắng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc NHCSXH

Ông Dương Quyết Thắng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc NHCSXH

Đồng thời, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng ký các quyết định bổ nhiệm Ủy viên HĐQT NHCSXH. Cụ thể, tại Quyết định số 1620/QĐ-TTg, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH thay ông Thào Xuân Sùng đã thôi giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Quyết định số 1621/QĐ-TTg, ông Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH thay ông Nguyễn Văn Đạo đã nghỉ công tác.

Tại Quyết định số 1622/QĐ-TTg, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH thay ông Huỳnh Quang Hải đã nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định số 1623/QĐ-TTg, ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH thay ông Đỗ Văn Chiến đã được cấp có thẩm quyền phân công công tác khác.

PV

Các tin bài khác