THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI THUÊ BAO DI ĐỘNG SANG 10 SỐ

08/10/2018
(VBSP News) Thực hiện chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển đổi thuê bao di động 11 số sang 10 số, NHCSXH thông báo sẽ chuyển đổi thuê bao di động 11 số sang 10 số trong hệ thống như sau:

1. Hình thức thực hiện: Việc chuyển đổi đầu số của thuê bao 11 số sang thuê bao 10 số trong hệ thống NHCSXH được thực hiện theo phương án chuyển đổi tự động. Mã mạng cũ của số thuê bao 11 số sẽ được hệ thống tự động chuyển đổi sang Mã mạng mới tương ứng theo đúng kế hoạch kèm theo tại công văn 2995/BTTTT-CVT ngày 07/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Thời gian thực hiện: Từ 08h đến 16h ngày 20/10/2018.

3. Lưu ý: Các thuê bao di động sai định dạng sẽ không được thực hiện chuyển đổi, các đơn vị NHCSXH sẽ thực hiện rà soát và cập nhật thông tin các thuê bao di động sai định dạng trước 19/10/2018.

4. Sau ngày 20/10/2018, các đơn vị đăng ký thông tin thuê bao di động của khách hàng trên hệ thống Intellect chỉ là 10 số.

Các tin bài khác