Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo

(VBSP News) Những điển hình thoát nghèo từ vay vốn phát triển sản xuất ở các xã đặc biệt khó khăn vùng cao, vùng đồng bào DTTS, đang góp phần xóa đi tâm lý trông chờ ỷ lại vào trợ cấp của Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhiều hộ nghèo có tích lũy, vươn lên khá giả ngày càng nhiều ở nhiều vùng đất mà trước đây chỉ có đói nghèo. Để đạt những kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn vốn tín dụng của Chính phủ thông qua hệ thống NHCSXH tại các địa phương. Phóng sự ảnh dưới đây của phóng viên MẠNH DŨNG phản ánh về hiệu quả của đồng vốn vay giúp người dân phát triển kinh tế ở vùng cao Yên Bái, vừa được nhận giải B Cuộc thi “Tác phẩm báo chí về giảm nghèo 2018”, xin gửi tới quý vị và các bạn!