Sức sống mới trên quê hương Đồng Tháp Mười

(VBSP News) Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ được thực hiện trong suốt 19 năm qua tại Đồng Tháp đã được chi nhánh NHCSXH tỉnh chuyển tải kịp thời đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thông qua nguồn vốn ưu đãi đã có hàng trăm nghìn lao động trên địa bàn có việc làm ổn định, hàng nghìn HSSV có cơ hội học tập, nhiều công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường được sửa chữa và xây mới,… giúp bà con có được cuộc sống ổn định.
Những hình ảnh dưới đây sẽ phần nào phản ánh hiệu quả đồng vốn vay ở những làng quê vùng Đồng Tháp Mười.