Sóc Trăng có hơn 660 nghìn lượt hộ nghèo và các ĐTCS được vay vốn

(VBSP News) Sau 20 năm triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, từ 2 chương trình tín dụng ban đầu, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn chính sách đã được triển khai kịp thời, đúng quy định, trực tiếp đến đúng đối tượng được hưởng thụ.
Tổng doanh số cho vay 20 năm qua tại chi nhánh đạt hơn 10.673 tỷ đồng với hơn 660 nghìn lượt hộ vay vốn. Trong đó, cho vay hộ nghèo là hơn 2.128 tỷ đồng với 205.612 lượt hộ vay vốn; cho vay hộ cận nghèo là hơn 1.407 tỷ đồng với 58.979 lượt hộ vay vốn; cho vay giải quyết việc làm là 830,9 tỷ đồng… Nguồn vốn ưu đãi đã giúp gần 138 nghìn hộ vượt ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho hơn 38 nghìn lao động, hơn 148 nghìn công trình NS&VSMTNT được xây dựng, gần 1 nghìn lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ trả lương ngừng việc…
Xin giới thiệu một số hình ảnh của phóng viên về đời sống của người dân Sóc Trăng khi được tiếp sức bởi nguồn vốn chính sách ưu đãi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.