Quảng Ngãi: Vốn vay ưu đãi góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới

(VBSP News) Với phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội và Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đến đúng đối tượng hưởng thụ một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, vốn vay đã giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Từ năm 2002 đến nay, doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 12.426 tỷ đồng với hơn 680 nghìn lượt hộ được tiếp cận, vốn vay ưu đãi đã giúp 185 nghìn hộ thoát nghèo, hàng chục nghìn lao động có việc làm, hàng nghìn HSSV có điều kiện được theo học…, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng giai đoạn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Xin giới thiệu một số hình ảnh của phóng viên về đời sống của người dân Quảng Ngãi khi được tiếp sức bởi nguồn vốn chính sách ưu đãi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.