Phát triển kinh tế từ đồng vốn chính sách

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Duy Tiên (Hà Nam) giảm mạnh từ 9,13% (năm 2012) xuống còn dưới 5% (năm 2016). Kết quả này có sự đóng góp tích cực của NHCSXH huyện Duy Tiên khi nguồn vốn vay ưu đãi đã được quản lý, sử dụng hiệu quả, đến đúng đối tượng.

Từ lâu, nguồn vốn ưu đãi đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách ở Duy Tiên có vốn đầu tư SXKD, từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Trần Quốc Hoàn - Giám đốc NHCSXH huyện Duy Tiên hào hứng chia sẻ những kết quả đạt được của các chương trình tín dụng ưu đãi, những tấm gương vươn lên từ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH huyện Duy Tiên đã giúp cho trên 500 hộ nghèo, 434 hộ cận nghèo, 147 hộ mới thoát nghèo, 800 hộ vay vốn xây dựng công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 100 lao động được vay vốn giải quyết việc làm…, giúp người dân đầu tư phát triển kinh tế.

Tính đến nay, tổng dư nợ đạt 245 tỷ đồng. Sau buổi đi thực tế, tận mắt chứng kiến những thay đổi tích cực trong cuộc sống của người dân, chúng tôi thấy, NHCSXH huyện Duy Tiên đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, trở thành điểm tựa vững chắc giúp nhiều hộ dân trên địa bàn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao an sinh xã hội của địa phương.