Phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi tại tỉnh Đắk Lắk

(VBSP News) Những năm qua, NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến tất cả các thôn, buôn ở 183 Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn với 4.222 Tổ tiết kiệm và vay vốn, kịp thời giúp hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS trên địa bàn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 202 nghìn hộ được vay vốn với tổng dư nợ hơn 4.659 tỷ đồng, tăng gần 291 tỷ đồng so với cuối năm 2018, từ nguồn vốn vay đã có nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách từng bước cải thiện, nâng cao đời sống, trong đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, hàng chục nghìn lao động có thêm việc làm,… Những hình ảnh dưới đây do phóng viên thực hiện sẽ minh chứng rõ hơn hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi nơi miền cao nguyên.