Nông dân Hưng Yên với đồng vốn ưu đãi

Từ các chương trình tín dụng chính sách, nông dân nghèo của tỉnh Hưng Yên đã có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, trở thành những điển hình tiên tiến, những gương sản xuất giỏi được bà con nhiều nơi học tập, làm theo.

Để có được thành tích đó, những năm qua NHCSXH tỉnh Hưng Yên tích cực giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước (ảnh 1). Từ nguồn vốn này, nhiều hộ nông dân đã đầu tư vào trang trại (ảnh 2, 3), mở rộng chăn nuôi (ảnh 4, 5, 6 và 7), phát triển nghề thủ công (ảnh 8), đưa các giống cây cho năng suất cao vào trồng trọt (ảnh 9, 10), đầu tư cho con cái học tập (ảnh 11) và cải thiện cuộc sống nhờ các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (ảnh 12)… Hiện nay, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đang có gần 123 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với tổng dư nợ hơn 1.940 tỷ đồng. ĐỨC LONG TRẦN GIÁP thực hiện.