Ninh Thuận: Chăm lo đời sống người lao động

09/01/2014

Năm 2013, công tác chăm lo đời sống cho người lao động cũng được Công đoàn các cấp hết sức quan tâm. Nhằm tạo điều kiện cho công nhân viên chức người lao động tăng thu nhập, cải thiện đời sống, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp NHCSXH thẩm định, giải ngân 20 dự án vay vốn hỗ trợ việc làm, với số vốn 330 triệu đồng. 

Theo Báo Ninh Thuận

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác