Hỗ trợ vay vốn cho thanh niên lập nghiệp

03/01/2014

Năm 2013, Huyện Đoàn Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phối hợp với NHCSXH huyện hướng dẫn các cơ sở Đoàn trong huyện kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên làm chủ, đăng ký cho đoàn viên, thanh niên vay vốn giải quyết việc làm. Đến nay, toàn huyện có 35 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số 20,385 tỷ đồng (tăng 1 tổ và 2,993 tỷ đồng so với cuối năm 2012). 

Theo Báo Vĩnh Phúc

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác