Nhiều mô hình sản xuất ở Nghệ An phát huy hiệu quả từ vốn vay chính sách

(VBSP News) Hiện nay, tổng nguồn vốn chính sách của chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đạt gần 10.000 tỉ đồng; doanh số cho vay đạt gần 2.500 tỉ đồng. Trong đó, chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đạt doanh số cao nhất, với trên 640 tỉ đồng. Nhờ có chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với vốn vay ưu đãi, lãi suất ưu đãi từ NHCSXH để chăn nuôi, trồng trọt, SXKD, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Phóng sự ảnh của Thu Huyền - Quang An sẽ làm nổi bật lên điều đó.