NHCSXH tỉnh Quảng Ninh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

(VBSP News) Bằng nhiều giải pháp thiết thực, các chương trình tín dụng chính sách từ NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đã trở thành đòn bẩy giúp hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu, nâng cao thu nhập. Đến nay, tổng dư nợ NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 2.700 tỷ đồng với 71 nghìn hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay thông qua 2.338 Tổ tiết kiệm và vay vốn, mức vay bình quân 38,3 triệu đồng/khách hàng. Vốn vay ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đã được các hộ đầu tư vào chăn nuôi, trồng rừng, đánh bắt nuôi trồng và chế biến thủy sản, dịch vụ kinh doanh nhỏ lẻ…