NHCSXH tỉnh Cao Bằng đạt dư nợ đạt hơn 2.200 tỷ đồng

14/01/2014

NHCSXH tỉnh Cao Bằng năm 2013, triển khai cho vay 10 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tập trung cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi lớn, nhất là tạo điều cho vay tại 5 huyện nghèo: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Hạ Lang, Hà Quảng với dư nợ gần 370 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn đạt dư nợ hơn 280 tỷ đồng; HSSV hơn 130 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách được các đối tượng sử dụng đúng mục đích, góp phần thoát nghèo gần 2 nghìn hộ; thu hút hơn 1.900 lao động có việc làm; giúp hơn 3.500 HSSV có hoàn cảnh khó khăn yên tập học tập. 

Theo Báo Cao Bằng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác