NHCSXH khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

(VBSP News) Ngày 04/1/2020, tại Hà Nội, NHCSXH đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại đây, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH đã công bố Quyết định tặng Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2018, các Quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc NHCSXH đối với các tập thể đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. BBT xin trân trọng giới thiệu.