NHCSXH huyện Ba Vì dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước

(VBSP News) Phát huy ý nghĩa, giá trị “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, NHCSXH huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy trình nghiệp vụ, quy định của ngành để thực hiện có hiệu quả kế hoạch tín dụng chính sách trên địa bàn.
Nhờ phối hợp tốt với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nên chất lượng tín dụng luôn được nâng cao, 100% hộ đủ điều kiện được vay vốn, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Các chương trình tín dụng cho vay góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Hiện nay, NHCSXH huyện Ba Vì là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về dư nợ với hơn 900 tỷ đồng và không có nợ quá hạn.
Phóng sự ảnh do Trần Việt thực hiện sẽ minh chứng kết quả đó.