Mùa xuân của no ấm

Năm 2013 là năm vẫn còn bộn bề khó khăn, chồng chất thách thức, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều địa phương đã tác động không nhỏ tới đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Đến hết năm 2013, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 128.469 tỷ đồng, tăng 6.208 tỷ đồng so với năm 2012. Tổng dư nợ đạt 121.699 tỷ đồng, tăng 7.778 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, chủ yếu tập trung vào chương trình cho vay hộ nghèo, HSSV, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm,…

Nguồn vốn ưu đãi được NHCSXH triển khai đã giúp trên 23,4 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần giúp trên 3,2 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho gần 2,7 triệu người lao động, trên 100.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp gần 3,2 triệu HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng trên 4,5 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 93.000 căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ ĐBSCL, gần 484.000 căn nhà cho hộ nghèo,…

Một mùa xuân mới lại về. Mùa xuân của no ấm, tràn đầy sức sống. Nhóm phóng viên Website NHCSXH xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh không khí đón Xuân mới trên khắp mọi miền đất nước - nơi đồng vốn chính sách như cánh én nhỏ chở mùa Xuân no ấm về với hàng triệu hộ gia đình nghèo.