Lâm Đồng giảm nghèo từ tín dụng chính sách

(VBSP News) Những năm qua, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực chuyển tải nguồn vốn vay ưu đãi tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách, các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ được NHCSXH triển khai thực hiện đã giúp tỉnh Lâm Đồng có thêm nguồn lực quan trọng để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới.

Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách ở Lâm Đồng đạt gần 3.279 tỷ đồng, tăng hơn 201 tỷ đồng so với cuối năm 2018, với hơn 95.000 hộ còn dư nợ. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động; giúp hơn 2.630 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 18.600 công trình NS&VSMTNT…

Phóng sự ảnh dưới đây sẽ phản ánh thực tế của đồng vốn tín dụng chính sách tại tỉnh Lâm Đồng.