Khánh Hòa thành lập mới 19 Tổ liên kết

20/10/2014

Trong 9 tháng năm 2014, toàn tỉnh Khánh Hòa đã thành lập mới 19 Tổ liên kết sản xuất - kinh doanh, nâng tổng số Tổ liên kết lên 128 tổ. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. Tính đến nay, dư nợ ủy thác của NHCSXH tỉnh qua hội đạt trên 636 tỷ đồng cho 39.786 hộ vay…

Theo Báo NTNN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác