Hội Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tập huấn về nguồn vốn ủy thác

03/11/2014

Vừa qua, Hội Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với NHCSXH, Hội Nông dân tổ chức Hội nghị tập huấn “Nghiệp vụ ủy thác cho vay thông qua các tổ chức hội, đoàn thể và các chương trình tín dụng ủy thác đang thực hiện tại NHCSXH thành phố cho 100 thường trực, cán bộ phụ trách nhiệm vụ thuộc Hội Phụ nữ thành phố và 24 quận, huyện… Qua buổi tập huấn, các cán bộ được trang bị thêm kiến thức về nghiệp vụ ủy thác, chính sách tín dụng cho vay ủy thác mới được ban hành, nghiệp vụ trong việc quản lý vốn vay ủy thác.

Theo Phụ nữ online

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác