Điểm tựa cho phụ nữ nghèo ở Cao Bằng

20/10/2014

Trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng dư nợ ủy thác qua Hội PN thành phố Cao Bằng đạt trên 36 tỷ đồng với 1.608 hộ vay vốn. Chị Đàm Thị Bé - Chi hội trưởng phụ nữ tổ 7, phường Tân Giang là một gương tiêu biểu trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế với mô hình nấu cỗ. Mô hình của chị hoạt động từ năm 2006, trong đó, có sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi 20 triệu đồng. Đến nay, mô hình đã phát triển hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho 9 lao động là phụ nữ trên địa bàn phường Tân Giang và các phường lân cận với thu nhập ổn định 3 triệu đồng/tháng.

Theo Báo Cao Bằng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác