Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH Khoá III lần thứ 2: THÔNG QUA NHIỀU QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG QUAN TRỌNG

05/03/2013
(VBSP News) Ngày 05/3/2013, Công đoàn NHCSXH đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Khoá III lần thứ 2 tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk). Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc. Dự Hội nghị cũng có các đồng chí Phó Tổng giám đốc, Thường trực Đảng ủy, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính và Sở giao dịch.
Tan

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua hàng hoạt quy chế mới đối với hoạt động của Công đoàn NHCSXH gồm: Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Công đoàn NHCSXH khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Quy chế làm việc của Cơ quan Công đoàn NHCSXH. Hội nghị cũng thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn; Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa Công đoàn NHCSXH khoá III…

600TGD-phat-bieu-tai-HN-BCH

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc đó biểu dương những nỗ lực của Công đoàn NHCSXH trong thời gian qua. Sau 10 năm NHCSXH được thành lập và hoạt động, từ chỗ cơ sở vật chất còn thiếu thốn, Công đoàn gặp nhiều khó khăn, đến nay hoạt động Công đoàn đã khởi sắc. Tổng giám đốc cũng yêu cầu, Công đoàn NHCSXH tiếp tục làm tốt công tác đào tạo cán bộ, để mỗi CBVC-LĐ có ý thức vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, những dự thảo Quy chế hoạt động của NHCSXH được thảo luận và thông qua tại Hội nghị này, sẽ là đường lối hoạt động của Công đoàn NHCSXH trong 5 năm tới. Đồng chí Nguyễn Văn Tân đề nghị, Ban Lãnh đạo NHCSXH tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp hoạt động Công đoàn NHCSXH nói riêng và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam núi chung phát triển bền vững.

 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác