Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

16/09/2021

Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội PN TX Từ Sơn (Bắc Ninh) đã phối hợp tổ chức 31 lớp dạy nghề cho 955 hội viên; 180 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt cho 16.629 lượt cán bộ, hội viên. Bên cạnh đó, phối hợp với NHCSXH giúp 7 hội viên vay vốn phụ nữ khởi nghiệp với số tiền là 4,2 tỉ đồng. Qua đó, có 146 hộ thoát nghèo, 6 hộ thoát cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã xuống 0,76%.

Theo Báo Bắc Ninh

Các tin bài khác