Hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi ở Bắc Giang

(VBSP News) Đến với các hộ đồng bào ở các huyện vùng cao, đồng bằng của tỉnh Bắc Giang - nơi những chương trình cho vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS vốn xưa kia khó khăn đủ đường, chúng tôi đã chứng kiến những gia đình vượt lên nghèo khó, ổn định cuộc sống, nhiều hộ có cơ hội thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu, góp phần đáng kể cho mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính sách của Đảng, Nhà nước.