Hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi ở Bắc Giang

(VBSP News) Cùng với nhiều nguồn vốn khác đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, những năm qua nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ do NHCSXH tỉnh Bắc Giang thực hiện đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của tỉnh có cuộc sống ổn định hơn.Tính đến mùa xuân này, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH tỉnh Bắc Giang đạt trên 4.310 tỷ đồng, với hơn 140 nghìn hộ đang vay. Đến với các hộ đồng bào ở các huyện vùng cao, đồng bằng của tỉnh Bắc Giang - nơi những chương trình cho vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS vốn xưa kia khó khăn đủ đường, chúng tôi đã chứng kiến những gia đình vượt lên nghèo khó, ổn định cuộc sống, nhiều hộ có cơ hội thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu, góp phần đáng kể cho mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.