Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Thanh Hóa

(VBSP News) Là tỉnh có diện tích đứng thứ 5 cả nước, Thanh Hóa thuộc khu vực Bắc Trung Bộ với đầy đủ các loại địa hình, các loại sinh thái. Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, NHCSXH tỉnh Thanh Hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời.Đến nay NHCSXH tỉnh đang thực hiện 19 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt trên 8.290 tỷ đồng với 275 nghìn hộ vay vốn.Nguồn vốn tín dụng chính sách trong 16 năm qua đã làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho các hộ vay, giúp 806 ngàn hộ nghèo được vay vốn đầu tư vào SXKD, tăng thu nhập, từng bước quen dần với cơ chế thị trường; góp phần đưa gần 260 ngàn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo nhờ vay vốn tín dụng chính sách. Đồng thời còn tạo việc làm cho gần 351 ngàn lao động, giúp cho gần 340 ngàn HSSV được vay vốn; xây dựng được gần 220 ngàn công trình cung cấp nước sạch và xây nhà vệ sinh hợp chuẩn,… Phóng viên HÀ GIANG xin gửi tới quý vị và các bạn một số hình ảnh vừa được thực hiện tại Thanh Hóa gửi về.